Privacy Verklaring

Anema Services, gevestigd aan Rijnlanderweg 1421, unit 6 2153 KE Nieuw-Vennep, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://anemaracing.nl | Rijnlanderweg 1421, unit 6 | 2153 KE Nieuw-Vennep | tel. 0652098797
Vincent Anema is de Functionaris Gegevensbescherming van Anema Services Hij/zij is te bereiken via vincent@anemaracing.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Anema Services verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vincent@anemaracing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Anema Services verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u (af) te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Anema Services neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Anema Services) tussen zit. Anema Services gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Twinfield:

Voor het bijhouden van onze administratie gebruiken wij het programma Twinfield. Hierin bewaren wij uw persoonsgegevens die nodig zijn voor de facturatie.

Biesheuvel Autosport:

Webshop bestellingen worden verstuurd via Biesheuvel Autosport. Wij vertrekken alleen de persoonsgegevens die benodigd zijn voor het juist versturen van het bestelde artikel. Biesheuvel autosport zal onder geen beding uw gegevens delen met andere of gebruiken voor reclame uitingen.

Stripe & Mollie

Voor het verwerken van een (deel van) de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de diensten van Stripe & Mollie. Stripe en Mollie verwerken alle gegevens welke benodigd zijn voor een juiste afhandeling van de webshop betaling. Stripe en Mollie bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Microsoft Office

Voor onze reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruiken wij de diensten van Microsoft Office. Microsoft Office alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Anema Services bewaart uw persoonsgegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekend dat wij uw klantenprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer gebruikt wenst te maken van onze diensten. Voor de wettelijke verplichte administratieve verplichten dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus bewaren voor zolang de wettelijke termijn loopt.

Delen van persoonsgegevens met derden
Anema Services verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Anema Services blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Anema Services gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Anema Services en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vincent@anemaracing.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Anema Services wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Anema Services neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vincent@anemaracing.nl .

Scroll naar boven
Scroll naar top